Kirjoitukset ajalta helmikuu 2019

Kaikki on yhtä kuin ei kukaan

keskiviikko 6. helmikuuta 2019

Kilpailun kasvaessa yritysten kyky kohdistaa viestinsä juuri oikealle yleisölle muodostuu koko ajan tärkeämmäksi. Tilannetta hankaloittaa entisestään se, että verkossa yritysviestisi kilpailee kaikkien sisältöjen kesken, eikä ainoastaan toimialasi sisällä. Kanavakohinan keskellä menestyjiä tulevatkin olemaan ne yritykset, ketkä pystyvät muokkaamaan sisältönsä kohderyhmiä eniten kiinnostavaksi.

Sisältöjen määrän räjähtäessä käsiin ja erilaisten kanavien täyttyessä yhä useammista käyttäjien huomiosta kamppailevista viesteistä, ratkaisee kilpailun sisältöjen puhuttelevuus. Puhuttelevuus taas ei onnistu ilman todellista asiakasymmärrystä

Kaikki sisällöt eivät mitenkään voi puhutella
kaikkia vastaanottajia.

Mikäli ajattelet, että kohderyhmäsi ovat kaikki käy pian niin, että ”kaikille kaikkea on mitään ei kenellekään”.

Menestyvimmät yritykset uskaltavat rohkeasti kohdentaa markkinoinnin ja viestinnän heille arvokkaimpiin asiakkaisiin. Hyvän markkinoijan tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluukin kyky kohdistaa viestinsä oikeille kohderyhmille. Kohderyhmien määrittely kannattaa tehdä äärimmäisen huolellisesti ja ottaa avuksi koko keinopaletti; data, asiakaspalaute, tutkimustulokset, ns. hiljaiset signaalit ja henkilökunnan kokemukset asiakkaista. Kohderyhmien tiivistäminen saattaa joskus sisältää tietynlaista luopumisen tuskaa, mutta kannattaa pitää mielessä, että mitä rajatumpi kohderyhmäsi on ja mitä paremmin sen tunnet, sitä paremmin sisältösi menee perille ja sillä on vaikutusta.

Monet yritykset tekevät edelleen kohdentamisen ainoastaan demografisten tekijöiden perusteella. Näin pääsee tietysti alkuun, mutta tällöin ei vielä ole mietitty lainkaan asiakkaan motivaatioita tai ostokäyttäytymistä. Sisältösuunnittelijan onkin erittäin tärkeä ymmärtää loppukäyttäjän motiiveja. Tarkastele sisältöäsi aina asiakkaasi näkökulmasta. Mieti huolella miksi vastaanottaja haluaisi lukea, kuulla tai nähdä viestisi? Mikä häntä tuotteen tai palvelun tarjoamien hyötyjen näkökulmasta kiinnostaa ja motivoi?

Sisältöjen tuottaminen alkaa yleensä sujua aivan erilaisella draivilla, kun olet ensin itse saanut kirkkaamman ajatuksen siitä, kenelle niitä teet. Ainakin seuraavat vinkit olemme kokeneet hyviksi sisällöntuotannon alussa:

  1. Kun kirjoitat, ajattele aina mikä tässä on kohderyhmäsi
    kannalta kiinnostavin asia.


  2. Tiivistä ja yksinkertaista sanomaasi. Tee se uudelleen.

  3. Ole rohkea ja ota kantaa, väitä ja ole jotain mieltä.
    Se kiinnostaa.Timo Pietilä
Myynti ja sisällöntuotanto
0400 477 168
timo.pietila@precis.fi