Vuosi 2019 – muutos jatkuu

19. joulukuuta 2019

Kulunut vuosi on ollut voimakkaan kehityksen aikaa. Silti vanhatkin markkinoinnin tavat ovat osin yhä voimissaan. Messuilla käydään ja esitteitä jaetaan, suorapostia käytetään ja lehdissäkin ilmoitellaan. Tästä huolimatta painopiste on taas siirtynyt askeleen verran digin suuntaan.

CRM alkaa löytyä yhä pienemmistä yrityksistä, sosiaalisen median kanavia osataan hyödyntää entistä paremmin, markkinoinnin automaatiojärjestelmiä otetaan käyttöön ja verkkopalveluja kehitetään nopealla temmolla. Kaikki nämä vaativat sisältöjä – eikä mitä tahansa sisältöä vaan kohderyhmää kiinnostavaa ja hyödyttävää sisältöä, joka on tehty ammattimaisesti helposti omaksuttaviksi ja selkeiksi teksteiksi, kuviksi ja videoiksi.

Valokuvan merkitys kasvaa

26. syyskuuta 2019

Mitä enemmän markkinointi on siirtynyt verkkoon, sitä tärkeämmäksi ovat kuvat tulleet viestin välittäjinä. Mikään muu ei pysty viestimään oikeaa asiaa yhtä nopeasti kuin valokuva – ja juuri nopeus on verkossa tärkeää.

Siksi hyvä erottuva idea, jossa on ajateltu oikeaa kohderyhmää ja idean jalostaminen nopeasti omaksuttavaksi ja selkeäksi valokuvaksi. Siinä lähtökohta keskustelulle, jossa Precisin kuva-ammattilaiset Tomi ja Tapio pohtivat millainen on hyvä mainoskuva.
 

Haluaisitko käynnistää in-house –videotuotannon?

21. toukokuuta 2019

Videoiden tekeminen on helpompaa kuin koskaan. Silti ei kannata lähteä soitellen sotaan vaan kannattaa ensin vaikkapa kuunnella tämä videopodcast. Siinä Precisin videoexpertti Tomi Pietilä kertoo mitä kannattaa tehdä ensin.

Muista ladata ilmainen Tee videoita itse -muistilista, josta pystyt tarvittaessa kätevästi tarkistamaan mitä kaikkea pitää ottaa huomioon videoiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Lataa muistilista.

Kuvitus luo olemattomasta olevaisen

23. huhtikuuta 2019

Törmäämme usein kysymykseen, kuinka viestiä käsillä oleva asia erottuvasti? Yhä useammin asiat ovat myöskin palveluja tai tietoteknisiä sovelluksia, jotka eivät itsessään tarjoa mitään visuaalista. Kuvapankitkin ovat täynnä toinen toistaan tylsempiä henkilökuvia, joihin pahimmillaan törmää usean eri tuotteen tai palvelun yhteydessä. Niillä on siis lähes mahdoton erottua.


Yksi käyttökelpoinen ratkaisu on käyttää kuvitusta eli luoda esitettävälle asialle piirtämällä omaleimainen ilmaisutapa. Tämä tarjoaa lukemattoman määrän vaihtoehtoja havainnollistaa ja esittää käsillä oleva asia riippumatta siitä, miltä se reaalimaailmassa näyttää – vai näyttääkö miltään. Kuvituksen avulla voimme tehdä olemattomasta olevaista!

Kaikki on yhtä kuin ei kukaan

6. helmikuuta 2019

Kilpailun kasvaessa yritysten kyky kohdistaa viestinsä juuri oikealle yleisölle muodostuu koko ajan tärkeämmäksi. Tilannetta hankaloittaa entisestään se, että verkossa yritysviestisi kilpailee kaikkien sisältöjen kesken, eikä ainoastaan toimialasi sisällä. Kanavakohinan keskellä menestyjiä tulevatkin olemaan ne yritykset, ketkä pystyvät muokkaamaan sisältönsä kohderyhmiä eniten kiinnostavaksi.

Sisältöjen määrän räjähtäessä käsiin ja erilaisten kanavien täyttyessä yhä useammista käyttäjien huomiosta kamppailevista viesteistä, ratkaisee kilpailun sisältöjen puhuttelevuus. Puhuttelevuus taas ei onnistu ilman todellista asiakasymmärrystä

Kaikki sisällöt eivät mitenkään voi puhutella
kaikkia vastaanottajia.

Mikäli ajattelet, että kohderyhmäsi ovat kaikki käy pian niin, että ”kaikille kaikkea on mitään ei kenellekään”.

Menestyvimmät yritykset uskaltavat rohkeasti kohdentaa markkinoinnin ja viestinnän heille arvokkaimpiin asiakkaisiin. Hyvän markkinoijan tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluukin kyky kohdistaa viestinsä oikeille kohderyhmille. Kohderyhmien määrittely kannattaa tehdä äärimmäisen huolellisesti ja ottaa avuksi koko keinopaletti; data, asiakaspalaute, tutkimustulokset, ns. hiljaiset signaalit ja henkilökunnan kokemukset asiakkaista. Kohderyhmien tiivistäminen saattaa joskus sisältää tietynlaista luopumisen tuskaa, mutta kannattaa pitää mielessä, että mitä rajatumpi kohderyhmäsi on ja mitä paremmin sen tunnet, sitä paremmin sisältösi menee perille ja sillä on vaikutusta.

Monet yritykset tekevät edelleen kohdentamisen ainoastaan demografisten tekijöiden perusteella. Näin pääsee tietysti alkuun, mutta tällöin ei vielä ole mietitty lainkaan asiakkaan motivaatioita tai ostokäyttäytymistä. Sisältösuunnittelijan onkin erittäin tärkeä ymmärtää loppukäyttäjän motiiveja. Tarkastele sisältöäsi aina asiakkaasi näkökulmasta. Mieti huolella miksi vastaanottaja haluaisi lukea, kuulla tai nähdä viestisi? Mikä häntä tuotteen tai palvelun tarjoamien hyötyjen näkökulmasta kiinnostaa ja motivoi?

Sisältöjen tuottaminen alkaa yleensä sujua aivan erilaisella draivilla, kun olet ensin itse saanut kirkkaamman ajatuksen siitä, kenelle niitä teet. Ainakin seuraavat vinkit olemme kokeneet hyviksi sisällöntuotannon alussa:

  1. Kun kirjoitat, ajattele aina mikä tässä on kohderyhmäsi
    kannalta kiinnostavin asia.


  2. Tiivistä ja yksinkertaista sanomaasi. Tee se uudelleen.

  3. Ole rohkea ja ota kantaa, väitä ja ole jotain mieltä.
    Se kiinnostaa.Timo Pietilä
Myynti ja sisällöntuotanto
0400 477 168
timo.pietila@precis.fi