Valokuvan merkitys kasvaa

26. syyskuuta 2019

Mitä enemmän markkinointi on siirtynyt verkkoon, sitä tärkeämmäksi ovat kuvat tulleet viestin välittäjinä. Mikään muu ei pysty viestimään oikeaa asiaa yhtä nopeasti kuin valokuva – ja juuri nopeus on verkossa tärkeää.

Siksi hyvä erottuva idea, jossa on ajateltu oikeaa kohderyhmää ja idean jalostaminen nopeasti omaksuttavaksi ja selkeäksi valokuvaksi. Siinä lähtökohta keskustelulle, jossa Precisin kuva-ammattilaiset Tomi ja Tapio pohtivat millainen on hyvä mainoskuva.
 

Haluaisitko käynnistää in-house –videotuotannon?

21. toukokuuta 2019

Videoiden tekeminen on helpompaa kuin koskaan. Silti ei kannata lähteä soitellen sotaan vaan kannattaa ensin vaikkapa kuunnella tämä videopodcast. Siinä Precisin videoexpertti Tomi Pietilä kertoo mitä kannattaa tehdä ensin.

Muista ladata ilmainen Tee videoita itse -muistilista, josta pystyt tarvittaessa kätevästi tarkistamaan mitä kaikkea pitää ottaa huomioon videoiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Lataa muistilista.

Kuvitus luo olemattomasta olevaisen

23. huhtikuuta 2019

Törmäämme usein kysymykseen, kuinka viestiä käsillä oleva asia erottuvasti? Yhä useammin asiat ovat myöskin palveluja tai tietoteknisiä sovelluksia, jotka eivät itsessään tarjoa mitään visuaalista. Kuvapankitkin ovat täynnä toinen toistaan tylsempiä henkilökuvia, joihin pahimmillaan törmää usean eri tuotteen tai palvelun yhteydessä. Niillä on siis lähes mahdoton erottua.


Yksi käyttökelpoinen ratkaisu on käyttää kuvitusta eli luoda esitettävälle asialle piirtämällä omaleimainen ilmaisutapa. Tämä tarjoaa lukemattoman määrän vaihtoehtoja havainnollistaa ja esittää käsillä oleva asia riippumatta siitä, miltä se reaalimaailmassa näyttää – vai näyttääkö miltään. Kuvituksen avulla voimme tehdä olemattomasta olevaista!

Kaikki on yhtä kuin ei kukaan

6. helmikuuta 2019

Kilpailun kasvaessa yritysten kyky kohdistaa viestinsä juuri oikealle yleisölle muodostuu koko ajan tärkeämmäksi. Tilannetta hankaloittaa entisestään se, että verkossa yritysviestisi kilpailee kaikkien sisältöjen kesken, eikä ainoastaan toimialasi sisällä. Kanavakohinan keskellä menestyjiä tulevatkin olemaan ne yritykset, ketkä pystyvät muokkaamaan sisältönsä kohderyhmiä eniten kiinnostavaksi.

Sisältöjen määrän räjähtäessä käsiin ja erilaisten kanavien täyttyessä yhä useammista käyttäjien huomiosta kamppailevista viesteistä, ratkaisee kilpailun sisältöjen puhuttelevuus. Puhuttelevuus taas ei onnistu ilman todellista asiakasymmärrystä

Kaikki sisällöt eivät mitenkään voi puhutella
kaikkia vastaanottajia.

Mikäli ajattelet, että kohderyhmäsi ovat kaikki käy pian niin, että ”kaikille kaikkea on mitään ei kenellekään”.

Menestyvimmät yritykset uskaltavat rohkeasti kohdentaa markkinoinnin ja viestinnän heille arvokkaimpiin asiakkaisiin. Hyvän markkinoijan tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluukin kyky kohdistaa viestinsä oikeille kohderyhmille. Kohderyhmien määrittely kannattaa tehdä äärimmäisen huolellisesti ja ottaa avuksi koko keinopaletti; data, asiakaspalaute, tutkimustulokset, ns. hiljaiset signaalit ja henkilökunnan kokemukset asiakkaista. Kohderyhmien tiivistäminen saattaa joskus sisältää tietynlaista luopumisen tuskaa, mutta kannattaa pitää mielessä, että mitä rajatumpi kohderyhmäsi on ja mitä paremmin sen tunnet, sitä paremmin sisältösi menee perille ja sillä on vaikutusta.

Monet yritykset tekevät edelleen kohdentamisen ainoastaan demografisten tekijöiden perusteella. Näin pääsee tietysti alkuun, mutta tällöin ei vielä ole mietitty lainkaan asiakkaan motivaatioita tai ostokäyttäytymistä. Sisältösuunnittelijan onkin erittäin tärkeä ymmärtää loppukäyttäjän motiiveja. Tarkastele sisältöäsi aina asiakkaasi näkökulmasta. Mieti huolella miksi vastaanottaja haluaisi lukea, kuulla tai nähdä viestisi? Mikä häntä tuotteen tai palvelun tarjoamien hyötyjen näkökulmasta kiinnostaa ja motivoi?

Sisältöjen tuottaminen alkaa yleensä sujua aivan erilaisella draivilla, kun olet ensin itse saanut kirkkaamman ajatuksen siitä, kenelle niitä teet. Ainakin seuraavat vinkit olemme kokeneet hyviksi sisällöntuotannon alussa:

  1. Kun kirjoitat, ajattele aina mikä tässä on kohderyhmäsi
    kannalta kiinnostavin asia.


  2. Tiivistä ja yksinkertaista sanomaasi. Tee se uudelleen.

  3. Ole rohkea ja ota kantaa, väitä ja ole jotain mieltä.
    Se kiinnostaa.Timo Pietilä
Myynti ja sisällöntuotanto
0400 477 168
timo.pietila@precis.fi

Facebook-mainonnan aloitus

18. joulukuuta 2018

Facebook on ylivoimaisesti suosituin some-alusta koko maailmassa. Suomessakin palvelun aktiivisia käyttäjiä on kuukausitasolla 2,8 miljoonaa. Markkinointikanavana Facebook on kuitenkin vielä suhteellisen nuori ja monissa yrityksissä sen ottaminen mukaan markkinointipalettiin on edelleen jokseenkin lapsen kengissä.

Facebook on oivallinen mainoskanava etenkin sen laajan kattavuuden, mainosten kohdennettavuuden ja kustannustehokkuuden johdosta. Lisäksi mainonnan onnistumista on myös helppoa mitata.

Palvelua kuukausitasolla käyttävien 2,8 miljoonan suomalaisen lukumäärä on varsin vaikuttava.


Facebookin ajatellaan kuitenkin turhan usein sopivan vain kuluttajapuolen markkinointiin. Kuulemme usein kommentteja siitä, kuinka B2B-yrityksen ei kannata panostaa Facebook-mainontaan, asiakkaat kun ovat toisia yrityksiä. Tätä kun pysähtyy miettimään yhtään pidemmäksi aikaa on helppoa todeta, että näiden potentiaalisten yritysasiakkaidenkin ostoprosesseihin osallistuva henkilöstö päättäjineen löytyy todennäköisimmin kaikkein näppärimmin juuri Facebookista.

Lisäksi ihmiset jakavat itsestään edelleen varsin avokätisesti tietoa Facebookiin ja Facebook myös tarjoaa tämän datan auliisti asiakkaidensa, eli mainostajien käyttöön. Tämä mahdollistaakin erittäin tarkat kohdentamismahdollisuudet mainoksiin. Facebookista tavoitat juuri ne henkilöt kenelle haluat viestiäsi esittää.

Facebookissa mainostaminen on myös verrattain edullista moniin muihin kanaviin verrattuna.


Facebookissa mainosten klikkaushinnat vaihtelevat 0,10-0,50 euron välillä ja Suomessa keskiarvohinta on n. 30 senttiä. Facebookissa voi siis pienelläkin budjetilla saavuttaa hyviä tuloksia. Tätä varten pitää kuitenkin mainonnan perustan olla hyvässä kunnossa.

Facebook-mainonta on oikein toteutettuna tehokasta ja maksaa käytetyn pääoman takaisin rivakassa tahdissa. Haluaisitko päästä nopeasti alkuun mainonnassasi?
 

Tilaa tästä Facebook-mainonnan oppaamme

 


Timo Pietilä
Myynti ja sisällöntuotanto
0400 477 168
timo.pietila@precis.fi